top of page

Éascú Ceardlanna

An bhfuil d'eagraíocht i mbun pleanála ar thionscadail úr? An bhfuil tú ag obair ar threo straitéiseach agus tosaíochtaí a oibriú amach don tréimhse amach romhainn?

Bheadh buntáistí ag baint le héascaitheoir seachtrach a thabhairt isteach agus tú a threorú trí lá straitéise, seisiún pleanála nó comhrá ar leith.  Cuidíonn éascaitheoir seachtrach le d'fhoireann céim siar a thógáil agus súil a chaitheamh ar chúrsaí ó dhearcadh úr. Cuidíonn duine úr le gach duine a nglóracha a ardú, a dtuairimí a roinnt agus ionchur a bheith acu ar phróiseas pleanála. 

Cinnteacht provides a facilitation service that can be tailored exactly to what your organisation needs and help bring your team or stakeholders together to work together more closely.

Cinnteacht logo
bottom of page