top of page

Pleanáil Teanga

Tá pleanáil teanga mar chuid de chroí-obair na heagraíochta ag Cinnteacht. Tá obair déanta againn le coistí pleanála teanga i Líonraí Gaeilge agus i mBailte Seirbhíse Gaeltachta fud fad na tíre faoi hAcht na Gaeltachta 2012.

Tá tacaíocht agus treoir curtha ar fáil againn do choistí pleanála teanga ag gach céim den phróiseas, ón chéad fiosrúchán, go taighde a dhéanamh sa phobal, go bearta an phlean teanag a tharraingt le chéile agus comharliúchán poiblí a dhéanamh. Próiseas mór fadálach atá i gceist, ach próiseas speisiúil spreagúil atá ann fosta agus tá Cinnteacht ar fáil le tacú leat ag gach céim.

Cinnteacht logo
bottom of page