top of page

Taighde

Déanann Cinnteacht taighde ag leibhéal an phobail le tacú le heagraíochtaí a dtosaíochtaí a oibriú amach agus réimse spriocanna eile a chomhlíonadh. Idir mhodhanna cainníochtúla agus cáillíochtúla, oibríonn Cinnteacht ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta le fianaise a sholáthar do straitéisí, pleananna agus go leor eile nach iad. 

Modhanna Taighde

Tá blianta taith againn i mbun taighde ag leibbhéal áitiúl agus náisiúnta. Baintear leas as an taighde seo le pleananna a sríobh, cásanna forbartha a dhéanamh aighneachtaí ar chomhairliúcháin poiblí a dhéanamh agus go leor cúiseanna eile. Bainimid úsaid as modhanna cainníochtúla agus caillíochtúla ar bharr réimse modhanna eile: 

  • Taighde beartais

  • Suirbhéanna

  • Grúpaí-Fócais

  • Cruinnithe poiblí

  • Taighde tánaisteach

Cinnteacht logo
bottom of page