top of page

Tacaíocht Maoinithe

Ní féidir le heagraíocht ar bith feidhmiú gan chur chuige soiléir ar chúrsaí maoinithe agus ioncam.  Tá dúshláin roimh ghnólachtaí agus ghrúpaí pobal anois níos mó na riamh maidir le cúrsaí airgeadais. 

Is féidir linn cuidiú leat teacht ar fhoinsí maoinithe oiriúnacha don obair atá ar bun agat, más gnó príobháideach, fionntraíocht shóisialta nó grúpa pobal thú. 

Cuireann Cinnteacht tacaíocht ar fáil maidir le foinsithe maoinithe a aimsiú agus iarratais a dhéanamh ar mhaoniú. Tá infheistíocht ama agus iarrachta de dhíth le hiarratas maoinithe a dhéanamh agus ní i gcónaí go mbíonn an t-am ag eagraíochtaí é seo a dhéanamh, mar sin luíonn sé le ciall tacaíocht bhreise a thabhairt isteach le hiarratais a dhéanamh agus an dualgas sin a bhaint díot féin.

Cinnteacht logo
bottom of page