Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

8.png

Ailt

1.png
Sainchomhairleoireacht agus tacacíocht in earnáil na Gaeilge

Cuireann Cinnteacht seirbhísí sainchomhairleoireachta agus tacaíochta ar fáil do ghrúpaí in earnáil na Gaeilge agus dóibh siúd a oibríonn leis an Ghaeilge ar bhealach ar bith.  Oibrímid go dlúth lenár gcliantaí le seirbhís ardchaighdeán chuimsitheach a chur ar fáil atá saincheaptha leis na riachtanais atá acu. 

Ní amháin go bhfuil ár gcuid seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge, ach tá saineolas ar leith ag Cinnteacht ar earnáil na Gaeilge.  Tuigimid na dualgais ar chomhlachtaí poiblí i dtaca leis an teanga, riachtanais phobal na Gaeilge agus dea-chleachtas dátheangachais agus sa pleanáil teanga. 

Eolas Fúinn

Ursula Ní Shabhaois

Stiúrthóir

Bhunaigh Ursula Ní Shabhaois Cinnteacht le cuidiú le daoine agus le heagraíochtaí i bpobal na Gaeilge trí chomhairle, thacaíocht agus treoir a chur ar fáil.

Ailt & Nuacht