Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Eolas Fúinn

 

Cad é a dhéanann Cinnteacht?

 

Cuireann Cinnteacht réimse seirbhísí ar fáil le tacú le heagraíocht fás agus forbairt a dhéanamh.  Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ó Chinnteacht, agus is í an sprioc atá leis na seirbhísí seo ar fad ná tacaíocht a chur ar fáil do ghrúpaí agus le cuidiú leo lena gcuid oibre.  

I measc na seirbhísí atá á n-ofráil i láthair na huaire, tá taighde, pleanáil straitéiseach, pleanáil teanga agus oiliúint. Más maith leat na seirbhísí seo nó aon rud eile a phlé linn, déan teagmháil linn anseo.

 

Cén fáth bheith ag obair linn?

Le taithí forleathan in earnáil na Gaeilge, tuigeann Cinnteacht na riachtanais bhreise a bhíonn ag eagraíochtaí a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, na spriocanna atá ag na grúpaí seo, agus na dúshláin bhreise a thagann le hobair na heagraíochta a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Bunaithe ar an tuiscint go bhfuil gach grúpa difriúil agus go bhfuil riachtanais ar leith ag gach grúpa, tá seirbhísí Cinnteacht sain-deartha thart ar na grúpaí a oibríonn linn.  Cinntíonn sé seo go bhfuil na seirbhísí atá á gcur ar fáil oiriúnach agus cuidiúil go fadtéarmach. 

Ursula Ní Shabhaois, Stiúrthóir 

 

Tá blianta de thaithí ag Ursula in earnáil na Gaeilge, ag obair le grúpaí ag leibhéal pobail agus náisiúnta, mar fhostaí agus mar oibrí deonach.  

 

D'fhreastal sí ar Ollscoil na Banríona, áit a bhain sí céim amach i nDlí agus Polaitíocht i 2012.  Lean sí ar aghaidh le Máistreacht i Staidéar agus Cleachtadh Reachtúla a dhéanamh i 2013, agus ansin d'éirigh léi Máistreacht sa Ghaeilge Nua-aimseartha a bhaint amach ó Ollscoil Uladh i 2016. 

 

Tá tréimhsí oibre caite aici ag obair le grúpaí éagsúla, Tionól Chnoc an Anfa, Fóram na nÓg agus Conradh na Gaeilge ina measc.  Chomh maith leis sin, suíonn Ursula ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge agus ar choiste Fhóram na nOg.