top of page
Notepad on Desk

Advice
Support
Guidance

Who Are We?

Oibríonn Cinnteacht le daoine aonaracha, le gnólachtaí agus le grúpaí pobal le tacú leo agus le cuidiú leo fás agus forbairt a dhéanamh de réir a gcuid aidhmeanna.

Cuirimid tús le cúrsaí san áit ina bhfuil tú agus cuirimid ár seirbhísí in oiriúint chun na torthaí is fearr a chinntiú daoibh. I measc ár seirbhísí tá taighde, forbairt bheartais, pleanáil straitéiseach agus oiliúint. Leis seo, is féidir linn tacú leat do chuid aidhmeanna a chinntiú agus a bhaint amach.

Our Services

Get In Touch

Would you like to find out more about our services? W would love to hear from you! Get in touch with us via the link below and we'll be happy to have a conversation about how we can help you or work together. 

Hello

My Name Is Ursula Ní Shabhaois

I'm the founder and owner of Cinnteacht. Since establishing Cinnteacht in 2017 I have worked with organisations of all sizes across Ireland on projects ranging from strategic planning, funding advice, language planning, workshop facilitation and more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Ursula Ní Shabhaois | Cinnteacht
Phone

+44 7594280840

Email
Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Stay In Touch

Thank you!

Cinnteacht logo
bottom of page