Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Taighde

Déanann Cinnteacht taighde sa phobal le cuidiú le eagraíochtaí tosaíochtaí a oibriú amach agus le tacú le grúpaí bheith cinnte go bhfuil a gcuid oibre ag cloí le riachtanais an phobail.  

Idir taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil, déanann Cinnteacht obair ar leibhéil áitiúil agus ar leibhéal níos mó le fianaise a chur ar fáil le haghaidh straitéis, pleananna nó eile.

Modhanna Taighde

 

Tá blianta taithí againn ag dul i mbun taighde ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta.  Baintear úsáid as an taighde a bhíonn ar bun againn le pleananna a scríobh, le cásanna a léiriú, le haighneachtaí a láidriú agus go leor eile nach iad.  Tá muid eolas ar mhodhanna taighde idir cháilíochtúil agus chainníochtúil, chomh maith le húsáid a bhaint as go leor uirlisí taighde eile. 

  • Taighde beartais  

  • Suirbhéanna 

  • Fócas ghrúpaí 

  • Cruinnithe poiblí 

  • Taighde tánaisteach 

  • Staidéir chomparáideacha