Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Tacaíocht le hAimsiú Maoinithe 

Seirbhís 1: Deiseanna Maoinithe a Aimsiú

Oibríonn Cinnteacht le grúpaí le deiseanna maoinithe a aimsiú dóibh atá fóirsteánach don saghas oibre atá ar bun acu. Leis seo a dhéanamh, déanaimid plé leis an ghrúpa ar na spriocanna atá acu, an ceantar ina n-oibríonn siad, na tosaíochtaí oibre atá acu agus na hacmhainní reatha atá ar fáil ag an ghrúpa. Ansin, déantar cuardach ar na céadta foinse maoinithe le foinsí airgid a aimsiú atá ag teacht le spriocanna an ghrúpa.

 

Táille: £50.00

Seirbhís 2: Cur Isteach ar Mhaoiniú

Tugann Cinnteacht tacaíocht do ghrúpaí cur isteach ar dheontais atá aitheanta mar dheiseanna oiriúnacha don ghrúpa sin.

 

Seo a leanas na céimeanna a bhaineann leis an tseirbhís seo:
- Plean tionscadail a oibriú amach leis an ghrúpa
- Buiséad tionscadail a oibriú amach leis an ghrúpa
- Foirmeacha iarratais a líonadh isteach i gcomhar leis an ghrúpa

 

Táille: 5% de luach an deontais. Mura bhfaightear aon mhaoiniú tríd an phróiseas seo ní bhíonn táille le híoc ag an ghrúpa. Má éiríonn leis an choiste airgead a fháil ón scéim, tógann Cinnteacht 5% de luach an deontais. Mar shampla, más scéim ar £200 atá ann, bheadh £10 ag dul do Chinnteacht, nó más £5,000 atá ann, bheadh £250 mar tháille air.

 

 

N.B. Tá an táille seo bunaithe ar ghrúpa a bhfuil cuntais bainc, bunreacht, agus riachtnais eile a bhíonn riachtanach le hiarratais maoinithe a dhéanamh a bheith acu cheanna féin. Mura bhfuil sé seo amhlaidh, is féidir le Cinnteacht cuidiú leis na grúpaí seo na míreanna seo a chur i gcrích ach costas breise a bheith leis de réir riachtanais an ghrúpa.

Tuilleadh Eolais

Le tuilleadh eolais a fháil maidir leis na seirbhísí seo, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar eolas@cinnteacht.ie nó trí ghlaoch a chur orainn ar 02830 898242.