Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Tacaíocht Ar Líne

Cuireann Cinnteacht tacaíocht ar fáil do ghrúpaí leas a bhaint as acmhainní ar líne ar bhealaí éagsúla. Cuirtear tacaíocht ar fáil do ghrúpaí ar na meáin shóisialta, bíodh sin trí oiliúint a chur ar fáil, trí bhainistiú a dhéanamh ar chuntais na meán sóisialta nó trí phleanáil a dhéanamh i gcomhar leis an ghrúpa ar ardú feasachta ar líne.

 

Chomh maith leis sin, déanaimid suíomhanna idirlín do ghrúpaí le hobair na heagraíochta a léiriú do dhaoine.  Baineann na suíomhanna seo spriocanna dea-chleachtas dátheangachais amach fosta, rud a chiallaíonn gur féidir dul i bhfeidhm ar tuilleadh daoine, cibé leibhéal Gaeilge atá acu. 

Na Meáin Shóisialta

Tá na meáin shóisialta in úsáid ag a bheag nó a mhór gach eagraíocht ar bhealach éigin na laethanta seo, agus is iomaí buntáiste a thagann le leas a bhaint as na huirlisí seo leis .  Is iontach an rud é seo más féidir leas a bhaint as na huirlisí seo, ach mura bhfuil tú ar an eolas faoin dóigh leis seo a dhéanamh.  Seo a leanas na seirbhísí atá ar fáil: 

Bainistiú na meán sóisialta: Is féidir linn bainistiú iomlán a dhéanamh ar na meáin shóisialta do ghrúpaí ag ócáid ar leith nó le linn na hama le dualgas a bhaint ón eagraíocht. 

Oiliúint ar na meáin shóisialta: Cuirtear oiliúint ar fáil ar na meáin shóisialta do ghrúpaí atá saincheaptha thart ar na riachtanais atá ag an eagraíocht agus ag na daoine atá ag obair istigh ann ag an phointe sin. 

Pleanáil ar na meáin shóisialta:  Mura bhfuil oiliúint nó bainistiú seachtrach de dhíth ar na meáin shóisialta, is féidir linn tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí le plean nó straitéis a chur le chéile le cur leis an leas a bhaintear as na hardáin meán sóisialta. 

Suíomhanna Idirlín 

Cruthaíonn Cinnteacht suíomhanna idirlín do ghrúpaí le taispeáint an obair atá ar bun acu don phobal agus leis an teachtaireacht atá acu a scaipeadh chomh fada agus is féidir. 

Agus muid i mbun suíomh a thógáil, seo na míreanna is tábhachtaí dúinn: 

 

Feidhm

Caithfidh an suíomh bheith soiléir, furasta le húsáid agus  in ann freastal ar riachtanais na heagraíochta.  Is féidir seo ar fad a dhéanamh cibé oibre atá ar bun ag an eagraíocht. 

Stíl

Tá sé rí-thábhachtach go léiríonn an suíomh branda agus pearsantacht na heagraíochta - cé sibh agus cad a dhéanann sibh?  Oibrímid go dlúth leis na grúpaí leis an stíl chuí a chruthú agus leis an íomhá ceart a chur i láthair an phobail. 

Úsáid an tSuímh

Mothaímid go bhfuil sé tábhachtach gur féidir le grúpaí uasdátaithe a dhéanamh ar shuíomh na heagraíochta go minic agus gan stró.  Mar sin de, cuirtear oiliúint ar fáil do ghrúpaí ar an dóigh le húsáid a bhaint as an suíomh agus le huasdátaithe a dhéanamh air.  Dár ndóigh, is féidir linn bainistiú suímh a dhéanamh mura bhfuil suim ag an ghrúpa sa mhír seo oibre. 

Dátheangachas

Cuirtear dea-chleachtas ó thaobh dátheangachas de i bhfeidhm ar shuíomhanna le cinntiú gur féidir le grúpaí dul i bhfeidhm ar an oiread daoine agus is féidir agus an Ghaeilge a chur chun tosaigh ag an am céanna. 

Seo cúpla sampla de shuíomhanna déanta againn ar na mallaibh: 

Screenshot 2019-03-19 at 21.41.56.png