Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Seirbhísí

7.png
8.png
6.png
Taighde_Cinnteacht.png

Déanann Cinnteacht taighde sa phobal le cuidiú le eagraíochtaí tosaíochtaí a oibriú amach agus le tacú le grúpaí bheith cinnte go bhfuil a gcuid oibre ag cloí le riachtanais an phobail.  

Idir taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil, déanann Cinnteacht obair ar leibhéil áitiúil agus ar leibhéal níos mó le fianaise a chur ar fáil le haghaidh straitéis, pleananna nó eile.

6.png

Cuireann Cinnteacht réimse leathan oiliúna ar fáil d'eagraíochtaí, trí Ghaeilge, atá saincheaptha thart ar riachtanais na n-eagraíochtaí féin. ​

Déan teagmháil linn le do riachtanais oiliúna a phlé.

2.png

Tá tábhacht ar leith le pleanáil straitéiseach d'eagraíochtaí a bhfuil sé mar sprioc acu tionchar a imirt ar an phobal atá thart orthu. Tá pleanáil de dhíth le bheith in ann measúnú a dhéanamh ar do chuid oibre agus le dul chun cinn a léiriú ar na mhéid atá bainte amach ag an eagraíocht.  

Oibríonn Cinnteacht le grúpaí, idir bheag agus mhór, chun pleanáil straitéiseach a dhéanamh don todhchaí ó thaobh spriocanna de, ó thaobh riachtanais oiliúna de agus maidir le foinsí ioncaim agus maoinithe.