Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

  • Ursula Ní Shabhaois

Suirbhé do Gnólachtaí in Éirinn | Survey for Businesses in Ireland

(Béarla thíos | English below)


Tá Cinnteacht ag obair le cliant ar mhaith leo níos mó a fhoghlaim faoin dóigh a bhaineann gnólachtaí in Éirinn úsáid as an Ghaeilge. Tá an suirbhé ag fiosrú deiseanna le húsáid na Gaeilge a spreagadh i measc ghnólachtaí na hÉireann. Tá muid ag iarr ar ghnólachtaí an suirbhé seo a líonadh isteach le rá linn cén dóigh (má bhaineann) a bhaineann sibh úsáid an Ghaeilge, cad a spreagfá le tuilleadh úsáid a bhaint as an Ghaeilge agus cad iad na constaicí atá romhaibh leis seo a dhéanamh. 


Brú ar an íomhá thíos leis an suirbhé a líonadh isteach. Ba chóir go mbeadh thart fá cúig bhomaite de dhíth leis seo a dhéanamh. 


Brú anseo leis an suirbhé a líonadh.


Beidh muid ag glacadh le freagraí ar an suirbhé seo go dtí

Dé hAoine 25 Deireadh Fómhair 2019.


Tabhair faoi deara: Is féidir cóip dár pholasaí príobhaideachais a fheiceáil ag: https://www.cinnteacht.ie/polasai-priobhaideachaisWe are currently working with a client who would like to learn more about how businesses in Ireland make use of the Irish language. This survey is examining the potential for the increased use of Irish language in businesses in Ireland. We're asking businesses to fill in this quick survey to tell us how, if at all, your business uses the Irish language, what might encourage you to use more Irish, and what obstacles you face in doing so. 

Please click on the link below to fill out the survey. It should take no more than five minutes to complete. 


Click here to complete the survey.


We will be accepting responses to this survey until Friday 25 October 2019.


Please note: A copy of our privacy notice can be found at: https://www.cinnteacht.ie/privacy-policy